GE-005
PHỤ GIA siêu dẻo-giảm nước cao

GE-006
PHỤ GIA siêu dẻo-giảm nước cao

GE-011
nguyên liệu sản xuất phụ gia

pce duy trì

PCE là một loại phụ gia lỏng thường được sử dụng trong ngành xây dựng. Cụ thể, PCE là loại giúp duy trì tính công tác và độ sụt của hỗn hợp bê tông trong một khoảng thời gian kéo dài. Điều này làm cho PCE trở thành lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng đòi hỏi thời gian làm việc kéo dài, chẳng hạn như trong xây dựng tòa nhà cao tầng hoặc trong điều kiện thời tiết nóng do khả năng giảm nước cao, giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của các cấu trúc bê tông.

xem chi tiết

GE-011.1
nguyên liệu sản xuất phụ gia

pce siêu duy trì

PCE là một loại phụ gia lỏng thường được sử dụng trong ngành xây dựng. Cụ thể, PCE là loại giúp duy trì tính công tác và độ sụt của hỗn hợp bê tông trong một khoảng thời gian kéo dài. Điều này làm cho PCE trở thành lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng đòi hỏi thời gian làm việc kéo dài, chẳng hạn như trong xây dựng tòa nhà cao tầng hoặc trong điều kiện thời tiết nóng do khả năng giảm nước cao, giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của các cấu trúc bê tông.

xem chi tiết

GE-012
nguyên liệu sản xuất phụ gia

pce giảm nước

PCE là một loại phụ gia lỏng thường được sử dụng trong ngành xây dựng. Cụ thể, PCE là loại giúp duy trì tính công tác và độ sụt của hỗn hợp bê tông trong một khoảng thời gian kéo dài. Điều này làm cho PCE trở thành lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng đòi hỏi thời gian làm việc kéo dài, chẳng hạn như trong xây dựng tòa nhà cao tầng hoặc trong điều kiện thời tiết nóng do khả năng giảm nước cao, giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của các cấu trúc bê tông.

xem chi tiết